თანხის გადარიცხვა

0 901 901 978

ზარის ღირებულება 1 ლარი

ა(ა)იპ წიკლაურთა საგვარეულო ერთობის საქველმოქმედო ფონდის ანგარიში 

ბანკის კოდი: BAGAGE22

GE88BG0000000800544300 GEL

GE88BG0000000800544300 USD

GE88BG0000000800544300 EUR

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: